آموزش رایگان 5مهارت ضروری که هر والد و کودکی باید یادبگیرند

مدرس: شیوا محمودی
مخاطبان: والدین دارای کودک 1 تا 12سال، زوج هایی که قصد والد شدن، دارند
ویدیو آموزشی قابل دانلود MP4
مدت زمان: 90 دقیقه

توضیحات

اگر شما هم می خواهید؛

  • والد صبورتر و آرام تری شوید و کمتر بر سر فرزندتان فریاد بزنید و مهارت کنترل خشم را یادبگیرید.
  • اگر میخواهید به کودکتان نیز مهارت کنترل خشم و تنظیم هیجان را آموزش دهید،
  • اگر میخواهید گفت و گو موثر و همدلانه با کودکتان را یادبگیرید تا بیشتر با شما همکاری کند،
  • اگر دوست دارید فرزندی جرئتمند که توانایی “نه گفتن” دارد، تربیت کنید،
  • اگر می خواهید مهارت حل مسئله و تصمیم گیری را به فرزندتان یاددهید،

من در این آموزش به شما این 5 مهارت ضروری ( کنترل خشم، گفت و گو موثر و همدلانه، تنظیم هیجان، جرئتمندی و حل مسئله) را آموزش میدهم

سرفصل‌ها

شیوا محمودی

معرفی مدرس:

شیوا محمودی

روانشناس بالینی و روان‌درمانگر کودک

نگاه کلی

آموزش رایگان 5مهارت ضروری که هر والد و کودکی باید یادبگیرند

مدرس: شیوا محمودی  

مخاطب: والدین دارای کودک 1 تا 12سال، زوج هایی که قصد والد شدن دارند

ویدیو آموزشی قابل دانلود MP4

 مدت زمان: 60 دقیقه